Dette kjennetegner de beste SMS lån

SMS lån i sin opprinnelige form er ikke lenger lovlig i Norge. Begrepet brukes derimot fremdeles om typiske små lån, med høye renter og gebyrer. Det finnes bedre alternativer til disse lånene, som for eksempel forbrukslån og kredittkort. Med disse lånene risikerer du å få en lengre nedbetalingstid, men samtidig vil en lavere rente redusere de totale lånekostnadene. For å kunne regne et lånetilbud for bra, må det ha lavere rente enn konkurrentene, ha den samme eller kortere nedbetalingstid, og den totale lånesummen må være lavere.

SMS lån i Norge

SMS lån, hvor du fikk innvilget lån ved å sende et kodeord på sms, er ikke lenger tillatt i Norge. Du vil derimot møte på begrepet, når du søker om lån uten sikkerhet på internett. Dette er såkalte smålån hvor tilbyder innvilger mindre lån på mellom 2 000 og 20 000 kroner med en kortere nedbetalingstid på mellom 1 og 12 måneder. Den effektive renten på disse lånene ligger godt over gjennomsnittet for både forbrukslån og kredittkort, med en effektiv rente fra 100 % og oppover.

Når du søkte på lån med mobilen, ble det ikke gjennomført en kredittsjekk. Det gjorde det mulig for personer med dårlig betalingsevne, eller betalingsanmerkninger, å få dyre lån. I dag har ikke banker og andre tilbydere av kreditt og lån, mulighet til å innvilge lån uten kredittsjekk. Uavhengig av om du søker om lån eller utsatt betaling på netthandel, blir det tatt kredittsjekk. Dette er en av grunnene til hvorfor sms-lån ikke lenger eksisterer i Norge i sin opprinnelige form, med lån på minuttet med ekstreme renter.

  • Ble ulovlig tilbake i 2016
  • Begrepet brukes i dag om smålån med høy kreditt
  • Også kjent som mobile lån
  • Kan fremdeles søke med mobilen gjennom nettleser

Alternativer til SMS lån

Selv om de originale lånene via sms ikke er tilgjengelig i Norge, kan du fremdeles søke om lån uten sikkerhet. I denne kategorien finner du små lån med kort nedbetalingstid, forbrukslån og kredittlån, som for eksempel kredittkort. Både forbrukslån og kredittlån har fleksibelt bruksområde og nedbetalingstid, det samme som sms-lån, men en mye lavere effektiv rente. Gjennomsnittsrenten på forbrukslån er på litt over 14 %, mens gjennomsnittet på kredittkort er 25 %. Dette gir lavere utgifter til rente og et billigere lånetilbud sammenlignet med mobillån.

Uavhengig om du søker forbrukslån eller kreditt, får du maksimalt 5 års nedbetalingstid. Det er fem ganger lenger enn hva du kan få med et lån via sms. Alle usikrede lån har fleksibel nedbetaling, som betyr at du kan betale ned raskere enn avtalt. Når du søker om både sms-lån og forbrukslån vil du få en nedbetalingsplan, mens med kredittkort betaler du ned minst 3,5 % av benyttet kreditt hver måned. Det vil gi en nedbetalingstid på 5 år, så lenge du ikke benytter deg av kreditt etter innbetaling.

Prisforskjeller på sms lån, forbrukslån og kreditt

For å sammenligne lånekostnader, kan vi se på et lån til 15 000 kroner med nedbetaling over 12 måneder. Med forbrukslån vil dette koste totalt 16 356 kroner med forbrukslån, da med en effektiv rente på litt over 30 %. Til sammenligning vil et sms-lån bli på totalt 20 761 kroner med effektiv rente på 89 %. Benytter du deg av den samme rammen på et kredittkort, har du en rentefri periode på mellom 20 og 90 dager. Da vil du ikke bli belastet for rente før denne perioden er over.

Siden du betaler renter etter hvor mye som gjenstår av gjelden, vil totalbeløpet på kreditt påvirkes av hvor mye du nedbetalte før rentene begynte å løpe. Tar vi utgangspunkt i normalen på 45 dager vil et kredittkort med en ramme på 15 000 kroner få en totalkostnad på 16 764 med en effektiv rente på 23 %. Et forbrukslån vil med andre ord koste deg 1 356 kroner, kredittkortet 1 764 krone, og lånet via sms hele 5 756 kroner. Dette gir en besparelse på minst 4 000 kroner.

  • SMS-lån har minst dobbel så høy effektiv rente
  • Kortere nedbetalingstid gir utslag på totalprisen
  • Forbrukslån og kredittkort er begge billigere alternativ
Smiling young woman doing paperwork holding letter of advice bill reading paper checking post mail at home, female customer receiving notification statement receipt from bank satisfied with good news

Sammenligning av lånetilbud

Uavhengig av hva slags lån du søker om, er det anbefalt å sammenligne de ulike tilbudene. Dette kan du enkelt gjøre ved å benytte deg av en låneportal, eller sammenligningstjeneste på nettet. Du finner også sammenligning av de ulike tilbudene hos flere av landets nettaviser. For å finne det beste tilbudet må du ikke kun se på hva lånet koster hver måned, men hva de totale lånekostnadene ender på. Hvor høy nominell og effektiv rente påvirker de totale kostnadene, så du vil velge et lån som har lave renter og kort nedbetalingstid.

For å få et reelt tilbud er det beste å søke om lån og sammenligne tilbudene du får. Ved å benytte deg av en tredjepart som formidler søknader og tilbud, sender du bare én søknad og får lånetilbudene samlet på ett sted. Dette er helt uforpliktende og gratis, og gir deg det faktiske tilbudet tilpasset din økonomi. Hvor høye renter banken vil kreve av deg, avhenger av kredittvurdering og inntekt. Noen banker vil også kunne tilby deg en kortere eller lengre nedbetalingstid, avhengig av hvordan de vurderer din økonomi.

  • Lav nominell og effektiv rente
  • Kortere nedbetalingstid for å redusere totalkostnadene
  • En nedbetalingsplan som passer din økonomi

Kriterier for å få innvilget lån

For å få innvilget lån, uavhengig hvilket lån du søker om, må du være minst 18 år gammel. Flere banker har derimot en høyere aldersgrense for å få innvilget lån. Du må også være registrert i folkeregisteret, og ofte være registrert med norsk telefonnummer. Det er og en fordel å ha norsk statsborgerskap med tanke på rente, men dette vil ikke påvirke mulighetene for lån. Det som derimot påvirker er hvilken tilknytning du har til Norge. Du må enten ha bodd i Norge, eller eventuelt ha jobbet og skattet til Norge de siste tre årene.

Bankene vil også gjennomføre en kredittvurdering, for å avgjøre om de kan tilby lån og til hvilken rente. Du kan ikke låne mer enn fem ganger din personlige årsinntekt, dette inkluderer alle former for kreditt. Har du lav årsinntekt, vil du få tilbud om mindre lån enn om du har høyere inntekt. Har du fått betalingsanmerkning vil du ikke få innvilget lån uten sikkerhet i tradisjonell bank. Med pågående inkassosaker er det ikke anbefalt å ta opp lån, med mindre du skal bruke lånet til å betale ut kravene.

Mer info:

https://www.remember.no/forbrukslan/tips-forbrukslan/sms-lan-og-forbrukslan/

Copyright Localfreepress.com 2024
Tech Nerd theme designed by Siteturner