Når skal jeg velge forbrukslån og når velger jeg kredittkort?

Fra tid til annen så trenger du kanskje penger til å kjøpe nye møbler eller du har fått en uventet regning for reparasjon av bilen. Det kan også hende at kjøkkenet bør byttes ut eller at hvitevarene begynner å bli gamle. Uansett hva behovet består av så koster det i langt de fleste tilfeller penger og har du ikke penger stående på bankkontoen, da må du søke om et lån for å få drømmene dine oppfylt. Dette gir deg to muligheter, et forbrukslån eller et kredittkort, og vi skal her se litt på fordeler og ulemper og når du eventuelt bør bruke hvilken løsning.

Forbrukslånet

Fordelen med et forbrukslån er at du kan bruke det akkurat slik du vil. Du kan låne fra kr 5000 og helt opp til kr 500 000 og selve låneprosessen går ganske raskt. Fra du sender inn søknaden din så trenger det ikke å gå mer enn 24 timer til du har pengene til rådighet på kontoen. Har du planer om å pusse opp hjemme, så er forbrukslånet den beste løsningen. Siden du ikke får et kredittkort med en såpass høy kredittgrense, så er valget enkelt om du skal bytte ut kjøkkenet eller pusse opp badet. Men, du bør sjekke flere ulike aktører før du velger et lån. Det er stor forskjell på hvor mye du må betale i rente på et forbrukslån og skal du låne f.eks. kr 200 000, så har det mye å si om rentekostnaden er 15% eller 18%. Vi anbefaler derfor at du sender en søknad til flere banker slik at du kan sammenligne kostnadene. Prøv billige forbrukslån no for en oversikt over forskjellige lån uten sikkerhet. Alternativet er å søke om et lån gjennom en låneformidler. Her vil de gjøre jobben for deg og du kan så sammenligne de tilbud om kommer inn og velge det du mener er det rimeligste.

Kredittkortet

Kredittkortet har kanskje flere fordeler enn et forbrukslån, i alle fall hvis en ser på de rabatter og cashback som gjerne følger med flere av dem. Og det er ofte her den store forskjellen er mellom ett kredittkort og ett annet. Det finnes veldig mange banker og finansinstitusjoner som tilbyr slike kort. Felles for de aller fleste av dem er at du kan få en kreditt på inntil kr 100 000 og du oppnår gjerne rabatt i ulike butikker eller på nettet hver gang du bruker kortet ditt til å betale med.

Med et kredittkort låner du også penger av banken eller kredittkortselskapet. Forskjellen på kredittkortet og forbrukslånet er at for sistnevnte betaler du renter fra den dagen pengene blir utbetalt til kontoen din. Med et kredittkort kan du i prinsippet slippe å betale renter, men da må du betale hele fakturaen ved forfall. Skal du finansiere kjøp av nye møbler til boligen din og betaler med dette med kredittkortet, så er det de færreste som får betalt hele regningen til forfall. Og da begynner rentene å løpe på. Ulempen er at renten er en del høyere enn renten på et forbrukslån. På et kredittkort er det ikke uvanlig å måtte betale mellom 20 og 30% i rente på det utestående beløpet.

Konklusjon

choices-personal-loan-credit-card-girl-stripes_content

Skal vi lage en konklusjon, så må det være at dersom du skal pusse opp hjemme, enten ved å installere nytt kjøkken eller kanskje nytt bad, altså de større investeringene, så lønner det seg med et forbrukslån. Her vil du få en lavere rente og kan betale ned det lånte beløp over flere år. Er det nye møbler som gjelder eller vanlig shopping er det kredittkortet som blir det rimeligste, men kun hvis du klarer å betale regningen til forfall eller i det minste en god del av den. Da slipper du de store renteutgiftene. Trenger du generell finansiering, så vil et forbrukslån i langt de fleste tilfeller bli rimeligere enn kredittkortet.

Risiko forbundet med forbrukslån

Usikret lån er en forholdsvis kostbar låneform og media er fulle av saker om personer som har kommet i økonomisk uføre på grunn av overdreven eller uvettig tilgang til forbrukslån og kredittkort. Som med alle andre former for lån, er også forbrukslån forbundet med en viss risiko, noe vi her skal se nærmere på.

Endring i renten

Nært sagt alle usikret forbrukslån og kredittkort som tilbys i Norge, har flytende rente, noe som betyr at rentenivået på lånet kan endre seg på relativt kort varsel. Det er ikke bare når Norges Bank velger å endre renten at det vil få innvirkning på renten på lånet ditt, banken kan også vurdere at situasjonen i markedet er slik at de er nødt til å justere renten opp eller ned.

Dagens rentenivå i Norge er historisk lavt og har vært lavt lenge. De fleste har derfor vent seg til at renteutgiftene på lånene sine, ikke utgjør en særlig stor andel av det totale avdraget. Dette er en skummel utvikling. På tross av at de fleste eksperter er enige om at det lave rentenivået vil fortsette i overskuelig fremtid, så er de fleste også enige om at dagens rentenivå er unaturlig lavt og før eller siden vil renten komme tilbake til det som kan ansees som et mer normalt nivå.

I utgangspunktet utgjør gebyrene den største kostnaden på et forbrukslån, så en økning i den nominelle renten på for eksempel 1%, vil ikke nødvendigvis ha så veldig store utslag på den effektive renten. Men mange har ikke bare forbrukslån, men kanskje også billån, boliglån, studiegjeld og andre typer lån. Med mindre man har sikret disse med en fastrente, vil de alle, i en situasjon med generell økning i markedsrenten, få en økt rente. Når man beregner hvor mye man har råd til å betale i månedlige avdrag på et forbrukslån, er det derfor viktig å ta høyde for en generell økning i rentenivået og hvilke konsekvenser dette får på avdragsstørrelsene på alle lånene man har.

Endring i gebyrene på lånet

Det er heldigvis ikke slik at banken helt ukritisk og uten varsel kan øke gebyrene på lånet ditt, men de fleste banker har en klausul i låneavtalen som sier at de har lov til å øke gebyrene på eksisterende lån, hvis det er saklige grunner for dette.

På de fleste forbrukslån utgjør termingebyret en betydelig andel av den totale kostnaden på lånet og hvis banken velger å øke dette med for eksempel 20%, kan det få dramatiske konsekvenser for den effektive renten. Det er dog viktig å huske på at banken aldri kan nekte deg å innløse et forbrukslån når du vil, så hvis din nåværende bank ikke lengre er konkurransedyktig på pris, kan du vurdere å refinansiere lånet gjennom en annen og rimeligere bank.

Endring i inntekten din

assess-credit-risk-pop_6515

Den kanskje største risikoen når man tar opp lån, er at man i fremtiden får redusert inntekt og dermed får problemer med å betale avdragene på sine lån til tiden. Dette kan være hvis man blir arbeidsledig eller sykemeldt over en lengre periode, eller kanskje man er nødt til å bytte til en jobb med lavere lønn.

Mange forbrukslån har mulighet for kjøp av en tilleggsforsikring som dekker avdragene på lånet i en begrenset periode, ved arbeidsløshet, permitteringer eller sykdom. Slike forsikringer er imidlertid kostbare og koster normalt fra 0,5-1,0% av saldoen på lånet. Har du et forbrukslån på 100.000kr., kan en forsikring mot bortfall av inntekt derfor fort løpe opp i langt over 500kr. per måned. For noen banker utgjør salg av forsikring på lånet en betydelig merinntekt for banken, og de kan derfor være relativt pågående i forsøket på å selge deg slike forsikringer. Før du takker ja til en låneforsikring bør du sjekke vilkårene nøye og vurdere hvor relevant forsikringen faktisk er for deg. Spesielt bør du sjekke hvor lenge forsikringen dekker. Noen forsikringer vil for eksempel bare gi deg en utbetaling i opp til 12 måneder, mens andre stiller strenge krav til hva som regnes som gyldig grunn til å få erstatning.

Det kan også være verdt å sjekke hvilke muligheter lånet gir for avdragsfrie måneder eller endring i løpetid, da dette ofte kan være en bedre løsning enn å betale dyrt for en låneforsikring. Mange lån gir deg muligheten for å øke løpetiden på lånet, så lenge du betaler ned en minimum prosentandel av den totale saldoen på lånet, hver måned. Normalt ligger dette minimumskravet på ca. 3%. En økning i avdragstiden på lånet, øker selvsagt den totale kostnaden også, men det kan være en grei måte å redusere det månedlige avdraget i en vanskelig periode der du har mindre inntekt enn vanlig.

Redusert spillerom ved uforutsette hendelser

Jo mer lån du tar opp, desto lavere blir din økonomiske handlefrihet, gitt at inntektene dine holdes stabilt. Har du allerede en lånesituasjon som gjør at din månedlige disponible inntekt er liten i forhold til dine totale økonomiske forpliktelser, bør du tenke deg godt om før du eventuelt velger å ta opp ytterligere lån. Spesielt gjelder dette hvis det nye lånet blir brukt på det som kan betegnes som luksusforbruk, som for eksempel kjøp av ny mobiltelefon eller en dyr ferietur. Har du tatt opp så mye lån at mer eller mindre hele inntekten din går til faste utgifter og betjening av lån, blir du svært utsatt for alt fra renteøkning til arbeidsløshet. I tillegg reduserer du effektivt dine muligheter for å ta opp et nytt lån en dag du virkelig trenger det, som for eksempel bilen du er helt avhengig av for å komme deg på jobb, bryter sammen og du står foran en kostbar verkstedsregning.

Ta høyde for risikoen når du beregner hvor mye du kan låne

shutterstock_163229387

Når man tar opp boliglån hører man ofte at det er viktig å legge inn en tilstrekkelig rentemargin for å sikre seg at man fortsatt kan betjene lånet hvis renten øker. Dette er minst like viktig når vi snakker forbrukslån, og det anbefales derfor at man sørger for å få en god oversikt over privatøkonomien sin, før man beslutter om man har råd til å ta opp et usikret lån eller ikke.

Søk lån uten sikkerhet hos Ekspress Bank

Ekspress Bank lever virkelig opp til både sitt navn og rykte. Hele konseptet går egentlig ut på at nordmenn kan gå inn på deres nettside, fylle ut en lånesøknad og få pengene utbetalt så kjapt som overhodet mulig. Det er tre ting som fremheves når man har ankommet Ekspress Banks hjemmeside:

  1. Man får umiddelbart et svar på søknaden sin etter at man har fylt ut de nødvendige opplysningene.
  2. Ved et positivt svar på lånesøknaden garanterer banken at pengene blir utbetalt i løpet av to virkedager.*
  3. Den søknaden du sender inn til banken er på ingen måte bindende. Det er først når du har signert lånekontrakten, som kommer i retur fra banken etter at søknaden er vurdert, at du er bundet til lånekontrakten.

*= Det er for øvrig svært sjelden at forbrukerbankene i Norge opererer med så kjappe og krystallklare lovnader til utbetaling av penger. Ofte pleier man å helgardere seg ved å si at ”pengene utbetales innen en uke”.

Rammene er med andre ord forholdsvis klare når man søker forbrukslån hos Ekspress Bank. Søknaden leveres in digitalt ved hjelp av et veldig enkelt skjema, det lånetilbudet du mottar har du full rett til å takke nei til og lånet vil bli (veldig) kjapt utbetalt hvis du bestemmer deg for å akseptere de vilkårene som banken gir deg.

Hvordan søker man forbrukslån hos Ekspress Bank?

På bankens forside er første del av søknadsprosessen delt inn i tre steg: utfyll hvor mange penger du ønsker å låne. Bestem lånets løpetid (altså hvor lang tid du ønsker å bruke på å nedbetale lånet). Klikk på knappen ”Søk om lån nå”.

Når du har gjort steg 1 og 2, så vil du automatisk få et innblikk i hvor mye penger du vil bli nødt til å betale ned hver måned. Under overskriften: ”Hver måned betaler jeg:”, har Ekspress Bank laget en dynamisk kalkulator som, basert på de opplysningene du gir, forespeiler hvor mye penger du blir nødt til å sette av månedlig til nedbetaling av forbrukslånet.

PS! Det er riktignok ikke før du har fått mottatt det endelige lånebeløpet at du vet hvor mye dine månedlige kostnader kommer til å bli. Dette er bare en funksjon som Ekspress Bank har lagt til på sine nettsider sånn at du sånn cirka er klar over hva du kan forvente senere. Kredittvurderingen vil bestemme hvor mye den endelige renten ender på.

Hvilke ulemper har et usikret lån hos Ekspress Bank?

Det å ha en enkel og god nettside samt en lovnad om utbetaling innenfor to dager er helt klart attraktivt for mange nordmenn som søker forbrukslån. Allikevel er det et par punkter som er verdt å ta med når man skal kritisere banken. En maksgrense på 200,000 er veldig lite sammenlignet med konkurrentene. Det har nærmest blitt normen å tilby lån uten sikkerhet opp til en halv million kroner, og det er mange som har behov for finansiering på mellom 200,000 og 500,000. Dette er kunder Ekspress Bank bare kan glemme.

Det er godt mulig at banken prøver å skjule seg bak argumentet om at de løper en stor risiko ved å gjøre en ”kjapp kredittvurdering” og dermed også står i fare for å få noen høyrisikokunder, men dette er argumentasjon som egentlig ikke holder da alle banker nå til dags er like nøye med å sjekke hvilke kunder de utbetaler penger til.

Et annet lite minus er at de bruker ”måneder” som variabel i stedet for ”år” når man skal velge løpetiden. Det er godt mulig at enkelte synes det er lettere å forholde seg til måneder, men jeg tviler på at det gjelder de aller fleste nordmenn. Om ikke annet, så gir det i hvert fall muligheten til å velge en nedbetaling på for eksempel tre år og tre måneder, og på den måten gir det kunden mer fleksibilitet.

Ya Bank – forbrukslån opp til 500,000 kroner

Banken med det korte og presise navnet har allerede i en lang periode jobbet hardt for å få kunder på det norske markedet. Og man kan absolutt si at de har lykkes. Mer enn hundre tusen nordmenn har fått lån gjennom Ya Bank helt siden de startet med å tilby usikrede lån her til lands. Ya Banks produktsortiment favner litt bredere enn kun forbrukslån. Når man går inn på deres nettside ser man umiddelbart de tre hovedkategoriene ”Kredittkort”, ”Forbrukslån” og ”Refinansiering”.

Her finnes det altså gode muligheter for deg som ønsker å både skaffe deg kredittkort og søke forbrukslån i én og samme bank. Hvis du tror at det å samle dine nåværende forbrukslån i samme bank vil være en fordel med tanke på rentekostnader, så kan også Ya Bank hjelpe deg med refinansieringen. Det kommer tydelig frem på deres nettsider hvordan denne prosessen foregår og hvilke betingelser du kan regne med å få etter at du har samlet lånene dine.

Ya Bank er registrert som en norsk bank og underlagt norske lover og regler, men er egentlig bare et datterselskap av det svenske holdingselskapet Resurs Holding AB. Det kommer frem på nettsiden at bankens visjon er å gjøre banktjenester enklere og billigere enn hva som er dagens tilfelle. En slik visjon bør utelukkende komme fra banker som faktisk har gode betingelser å vise til. La oss se på hovedgrunnene til at det kan være smart å bli kunde hos Ya Bank.

Hvorfor velge Ya Bank?

sammenlign-kredittkort

Hvis du både har behov for kredittkort og forbrukslån, så finnes det ingen bedre løsning enn å søke om begge deler fra samme bank. Det kan gi et positivt utslag på lånebetingelsene og du får kun én nettbank å forholde deg til. Uavhengig av om du søker forbrukslån, så vil jeg for øvrig alltid anbefale deg å ha et kredittkort tilgjengelig for å spare penger på enkle ting som bensin, reise og klær. Ya Bank mener selv at de har et ”unikt fordelsprogram” hvor de blant annet gir følgende rabatter:

  • Rabatter på netthandel
  • Rabatter på dagligvarer
  • Rabatter på helse- og velværeprodukter
  • Rabatter på klær og sko

Du kan selv skreddersy ditt kredittkort til å gjelde nøyaktig den rabatt-typen du ønsker. Hvis du handler mye på nettet, så kan det nemlig være mange penger å spare på en slik ordning.

Betingelsene på forbrukslånet er nokså konkurransedyktige. Ya Bank tilbyr sammen med et par andre banker markedets høyeste mulige lånesum på en halv million kroner. I tillegg vil de gi kundene mulighet til å betale ned lånet på ikke mindre enn 15 år. Lånet krever (naturligvis) ingen eiendeler i sikkerhet og man har mulighet til å få tre års avdragsfrihet.

Hvorfor ikke velge Ya Bank?

Til tross for gunstige lånebetingelser og mye fleksibilitet på både kredittkort og forbrukslån, så kan man ikke være totalkunde hos Ya Bank. De tilbyr altså ikke gunstige brukskonto- og sparekontobetingelser som mange andre forbrukerbanker gjør. Som de skriver på sine nettsider: ”Vi ønsker og være din bank nr. 2 og jobber ekstra hardt for å tilby enkle og gode produkter med de beste betingelsene”. De arbeider altså hardt for å holde ned kostnadene ved utelukkende å tilby de tre finansielle produktene som ble nevnt tidligere i artikkelen (refinansiering, forbrukslån og kredittkort). Hvis du er av typen som er avhengig av å ha alle finansielle tjenester i samme bank for å kunne ha styr på privatøkonomien, så vil ikke Ya Bank være det beste alternativet for deg.

Copyright Localfreepress.com 2019
Tech Nerd theme designed by Siteturner